Gói Ngày HOT

Phí: 3.000đ/ngày

Soạn: DK gửi 9832

 • Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 • Miễn phí đăng ký ngày đầu tiên
 • Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau
Đăng Ký

Gói 4G Viettel 90K - Gói Viettel 100K - Gói SD135

SD70

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD70 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày 
Đăng Ký

SD90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD90 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày 
Đăng Ký
Best

MXH100

100.000đ/30 ngày

 • Soạn: MXH100 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày 
 •  Miễn phí data sử dụng Tiktok, Youtube, Facebook
Đăng Ký
Best

MXH120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: MXH120 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày 
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí data sử dụng Tiktok, Youtube, Facebook
Đăng Ký
Best

SD120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD120 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày 
 •  Miễn phí dùng gói TV360
Đăng Ký
Best

SD135

135.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD135 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày 
 •  Miễn phí dùng gói TV360
Đăng Ký

SD150

150.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: SD150 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí dùng gói TV360
Đăng Ký

30N

300.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: 30N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 150 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí nhắn tin nội mạng
Đăng Ký

Đăng Ký 4G Viettel - Đăng Ký Gói 3G Viettel - Gói cước Viettel 1 Tháng - Đăng Ký SD90 Viettel

Gói Gọi Viettel  - Gói Data Viettel - Gói V90B 

HOT

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí đăng ký ngày đầu tiên
Đăng Ký

V90C

90.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V90C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 30GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 20 phút ngoại mạng
Đăng Ký

V90B

90.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V90B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút ngoại mạng
Đăng Ký

V120B

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: V120B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 50 phút ngoại mạng
Đăng Ký
Best

V160B

160.000đ/30 ngày

 • Soạn: V160B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 100 phút ngoại mạng
Đăng Ký
Best

V180B

180.000đ/30 ngày

 • Soạn: V180B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 6GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 100 phút ngoại mạng
Đăng Ký
Best

V200B

200.000đ/30 ngày

 • Soạn: V200B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 100 phút ngoại mạng
Đăng Ký

V200C

200.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V200C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 100 phút ngoại mạng
Đăng Ký

Gói V160B - Gói Gọi Viettel Miễn Phí- Gói Data Viettel Theo Tháng - Gói V200B Viettel

Gói 4G Viettel 12 tháng - Gói Viettel 1 năm - Gói 12SD90

Gói HOT

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí đăng ký ngày đầu tiên
Đăng Ký

12SD70

840.000đ/1 năm

 • Soạn: 12SD70 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký
Best

12SD90

1.080.000đ/1 năm

 • Soạn: 12SD90 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký
Best

12V90B

1.080.000đ/1 năm

 • Soạn: 12SD90 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút ngoại mạng mỗi tháng
Đăng Ký

12SD150

1.800.000đ/ 1 năm

 • Soạn: 12SD150 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí dùng gói TV360
Đăng Ký

12V150B

1.800.000đ/ 1 năm

 • Soạn: 12V150B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 80 phút ngoại mạng mỗi tháng
Đăng Ký

Đăng Ký 4G Viettel - Đăng Ký Gói 4G Viettel - Gói cước Viettel 12 Tháng - Gói 12V90B