Gói Ngày HOT

Phí: 3.000đ/ngày

Soạn: DK gửi 9832

 • Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 • Miễn phí đăng ký ngày đầu tiên
 • Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau
Đăng Ký

Gói Cước 3G Viettel - Gói 3G Viettel 1 Tháng

V90C

90.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V90C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 30GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 20 phút ngoại mạng
Đăng Ký

V90B

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: V90B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút ngoại mạng
Đăng Ký
Best

V120B

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: V120B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 50 phút ngoại mạng
Đăng Ký

V150B

150.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V150B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 80 phút ngoại mạng
Đăng Ký

V200B

200.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V200B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 100 phút ngoại mạng
Đăng Ký

V200C

200.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V200C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 100 phút ngoại mạng
Đăng Ký

Đăng Ký 3G Viettel - Đăng Ký Gói 3G Viettel - Gói cước Viettel Theo Tháng

Gói Cước 4G Viettel - Gói 4G Viettel Theo Tháng

Gói HOT

3.000đ/ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí đăng ký ngày đầu tiên
Đăng Ký

ST70K

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: ST70K ON1 gửi 9123
 • Ưu đãi: 500MB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày (15GB/tháng)
Đăng Ký

SD70

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD70 ON1 gửi 9123
 • Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký
Best

SD90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD90 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký
Best

SD120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD120 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

ST120K

120.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: ST120K ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí data truy cập Viettel TV
Đăng Ký

Đăng Ký 4G Viettel - Đăng Ký Gói 4G Viettel - Gói cước Viettel 1 Tháng