Gói Ngày HOT

Phí 3.000đ/ngày

Soạn: DK gửi 9832

 • Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 • Miễn phí đăng ký ngày đầu tiên
 • Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau
Đăng Ký

Gói 4G Viettel 120k - Gói 3G Viettel - Gói SD120

SD70

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD70 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

SD90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD90 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký
Best

MXH100

100.000đ/30 ngày

 • Soạn: MXH100 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí data sử dụng Tiktok, Youtube, Facebook
Đăng Ký
Best

MXH120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: MXH120 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí data sử dụng Tiktok, Youtube, Facebook
Đăng Ký
Best

SD120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD120 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí dùng gói TV360
Đăng Ký
Best

SD135

135.000đ/30 ngày

 • Soạn: SD135 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí dùng gói TV360
Đăng Ký

SD150

150.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: SD150 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí dùng gói TV360
Đăng Ký

30N

300.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: 30N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 150 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí nhắn tin nội mạng
Đăng Ký

Đăng Ký Data Viettel - Đăng Ký Gói 4G Viettel - Gói SD90 - Gói SD135 Viettel

Gói 3G Viettel - Đăng Ký 4G Viettel - Gói V160B Viettel

HOT

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí đăng ký ngày đầu tiên
Đăng Ký

V90C

90.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V90C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 30GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 20 phút ngoại mạng
Đăng Ký

V90B

90.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V90B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút ngoại mạng
Đăng Ký

V120B

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: V120B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 50 phút ngoại mạng
Đăng Ký
Best

V160B

160.000đ/30 ngày

 • Soạn: V160B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 100 phút ngoại mạng
Đăng Ký
Best

V180B

180.000đ/30 ngày

 • Soạn: V180B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 6GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 100 phút ngoại mạng
Đăng Ký
Best

V200B

200.000đ/30 ngày

 • Soạn: V200B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 100 phút ngoại mạng
Đăng Ký

V200C

200.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V200C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 100 phút ngoại mạng
Đăng Ký

Đăng Ký Gói Viettel 90k - Đăng Ký Gói Data Viettel - Gói cước Viettel Theo Tháng - Gói V90B Viettel

Gói Viettel 6 tháng - Gói 6SD70 - Gói 6SD90

Gói HOT

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí đăng ký ngày đầu tiên
Đăng Ký

6SD70

420.000đ/ 180 ngày

 • Soạn: 6SD70 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày 
Đăng Ký
Best

6SD90

540.000đ/ 180 ngày

 • Soạn: 6SD90 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngà
Đăng Ký
Best

6V90B

540.000đ/ 180 ngày

 • Soạn: 6V90B ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày 
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút ngoại mạng
Đăng Ký

6SD120

720.000đ/ 180 ngày

 • Soạn: 6SD120 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí dùng gói TV360
Đăng Ký

6SD150

900.000đ/ 180 ngày

 • Soạn: 6SD150 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí dùng gói TV360
Đăng Ký

Gói Gọi Viettel 6 tháng - Gói Data Viettel 6 tháng - Gói 6SD120 - Gói 6V90B